Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

WELKOM Algemene informatie Rolstoeldansen duo/combi Locatie INFO Verstandelijke beperking (valide) Locatie INFO Ernstige meervoudige beperking  Locatie INFO 'Speciale' doelgroepen Locatie INFO MBvO (dagbesteding) Locatie INFO Coaching bij Autisme ACTIVITEITEN & AGENDA Feest 16 juni 2018 om 13:30u NIEUWS Feest 2018 Vrijwilliger- TIM, 'mijn project'. HEA! Onze Sjoerd Gedeelde smart FOTO - VIDEO Foto's 2018 Verslag feest 2018 - Gretha Hofstra Foto's 2017 Foto's 2016 Foto's 2015 Foto's 2014 Foto's 2013 Foto's 2012 St.D.D. op televisie Foto's 2011 SPONSORING/DONATIE Vrijwilliger- TIM, 'mijn project'. GEWELDIG LINKS CONTACT 

'Speciale' doelgroepen

'Speciaal' kinderen en volwassenen

Een lichamelijke handicap hoeft geen beperking te zijn om iets te bereiken. Kijk naar wat je kan i.p.v. wat je niet kunt.Doelgroepen: (Klik aan voor meer info over diverse beperkingen)* NAH* ASS* ADHD* PDD-NOS* Fijngevoelige kinderenMuziek en dans zijn belangrijk, zeker voor mensen met een vorm van NAH of fijngevoelige mensen - ook wel hooggevoelig genoemd. Tegenwoordig steeds meer voorkomend en/of herkend, maar nog altijd onvoldoende begrepen. Muziek roept vaak onbedoeld emoties op, zoals onverwerkte trauma's, verdriet, maar ook plezierige momenten. (Bewegen op) muziek kan een hulpmiddel zijn om beter je emoties te verwerken, contact te maken met je omgeving en om je coördinatie te verbeteren. Voor mensen met afasie wordt door middel van muziek en beweging het taalcentrum in de hersenen geprikkeld en gunstig gestimuleerd, zodat er weer een vorm van verbale communicatie kan ontstaan. Mensen komen na een CVA of hersentumor, maar ook na een ongeval of ziekten als Alzheimer of Parkinson met hersenletsel terecht in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Deze patiënten worden met tal van klachten en problemen opgenomen. Voor een deel zijn deze klachten tijdelijk en herstelbaar, maar grotendeels blijvend. Het proces van de acceptatie- en verwerkingsproblematiek begint dan. Daarnaast zullen deze mensen hun 'dagelijkse leven' weer moeten gaan oppakken, waar zij opnieuw de dingen in hun dagbesteding moeten (aan)leren. Stichting Drempelloos Dansen maakt deel uit van diverse dagbestedingen. Door het aanbieden van 'Meer Bewegen op Muziek' en het telkens afstemmen op deze doelgroep, zien wij, door het herhalen van de bewegiingen en het plezier van contact maken met de omgeving, dat voor hun duidelijk wordt, dat iets niet direct hoeft te lukken en alles in eigen aangepaste tempo kan gaan.Specifiek Als je niet geleerd hebt je fijngevoeligheid te (h)erkennen en te gebruiken als kwaliteit, kun je veel problemen tegenkomen in je leven.• De begeleiding is gericht op ontwikkeling: de toename van mogelijkheden (kennis en vaardigheden),verbreden van bestaande vaardigheden, verminderen van ondersteuning en het voorkomen van achteruitgang.• Wij stellen niet de beperkingen centraal maar de mogelijkheden: wat kan iemand wél leren.• Wij proberen dat de 'danser 'met zijn/haar beperkingen binnen de groep past.• Niemand komt in een uitzonderingspositie, wij laten de deelenemr zo normaal mogelijk meedoen. Mocht iets niet lukken dan wordt er eventueel extra uitleg of aandacht gegeven als de rest van de groep bezig is. • In het algemeen kost het verwerken van informatie meer tijd. Door het kind of de volwassene te laten vertellen wat hij ziet, hoort, voelt of begrepen heeft, wordt zowel voor hem als voor de begeleiding duidelijk wat hij begrijpt en waar verdere uitleg/ondersteuning nodig is. • Het uitvoeren van een activiteit kan meer tijd kosten. Om het kind toch gelijk met de groep op te laten gaan of tijdig klaar te laten zijn, kan zijn activiteit beperkt worden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben doorgaans meer tijd nodig om te reageren,wij nemen hiervoor voldoende tijd en proberen zo veel mogelijk te herhalen.Bij muziek, dans en bewegen gaat het vooral om het plezier in de activiteiten en het vergroten van de bewegingsvaardigheden: lopen, evenwicht bewaren, sierlijk proberen te bewegen, iets uitbeelden, enzovoort. Muziek, dans en bewegen kunnen bovendien een uitlaatklep zijn. Met behulp van muziek en bewegen maak je een bepaalde sfeer die uitnodigt om te reageren en actief te zijn. Het kan ingezet worden om contact te maken en te communiceren. Kinderen leren geluiden maken, ritmes aanvoelen en nadoen, ze ontspannen zich, leren hun voorkeuren kennen en die duidelijk maken.Wij.............1. Een liefdevolle, accepterende houding. 2. Speciale kinderen en volwassenen als inspiratiebron. 3. Een volledig vertrouwen in de deelnemer door te kijken naar de mogelijkheden van de persoon in plaats van naar de beperkingen. Hij/zij neemt steeds stapjes op zijn/haar eigen tempo; leer hierop te vertrouwen, hoe vreemd het gedrag soms ook lijkt.4. Voor veel speciale kinderen is het lastig om (zelf) deel te nemen aan groepsactiviteiten of is het zetten van een eerste stap richting de sportschool erg moeilijk, Drempelloos Dansen ondersteunt hierbij.5. St. Drempelloos Dansen is een warme omgeving.

St. Drempelloos Dansen